ÖZEL HUKUK BİLGİSİ III- ADA 213

TİCARET HUKUKUYLA İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARIN  ÖĞRENİLMESİNİ SAĞLAMAK.