Plankton ilgili temel kavramlar, pelajik yaşama uyumun önemi, grupları, sistematiği, dağılımları, kültürleri hakkında kapsamlı bilgiler vermek, sucul yaşamda fitoplankton ve zooplanktonla ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek.