Temel kavramlar, Elektrik enerjisi, iş ve güç kavramları. Kirchhoff akım ve gerilim yasaları, Devre analiz yöntemleri (kol akımları, süper pozisyon, Thevenin ve Northon teoremleri), Birinci dereceden devre çözümleri