AET113 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

Temel kavramlar, Elektrik enerjisi, iş ve güç kavramları. Kirchhoff akım ve gerilim yasaları, Devre analiz yöntemleri (kol akımları, süper pozisyon, Thevenin ve Northon teoremleri), Birinci dereceden devre çözümleri

Eğitimci: Kenan ÖZEL