DIS314 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Radyasyona Giriş, Radyasyon Fiziği, Radyasyon Zararları, Radyasyondan Korunma, İmaj reseptörleri, Görüntü Oluşumu, Radygrafik kalite, Anatomik landmarklar, İntraoral radyografi teknikleri, Artifaktlar, Çürük radyolojisi, Oral Diagnoza Girişve Tanımlar, Anamnez, Vital bulgular, Sistemlerin İncelenmesi, Muayene yöntemleri, Ekstraoral  ve intra oral Muayene