DIS414 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

Klinik ve Radyografik değerlendirme, Tanı ve Tedavi Planlaması, Perodontal Radyoloji, Çenerde görülen Yumuşak Doku hastalıkları, Halitozis, Çene Kemiklerinde Radyografik Görüntü Veren Lezyonlar, Baş-Yüz Ağrıları,Laboratuvar tetkikleri, Ekstraoral Film Teknikleri, İntraoral Dijital Radyografi, Paralaktik Teknikler, Panoramik görüntüleme, Tükürük Bezi Hastalıkları ve Görüntüleme Yöntemleri, İleri Görüntüleme Yöntemleri ve Lenfatik Sistem