ADA105 Adalet Meslek Etiği

Bu ders ile mezun olduklarında adalet-hukuk hizmetleri sektöründe yardımcı-ara mesleki personel olarak çalışacak öğrencilerimize ileride mesleklerini yaparken izlemeleri gereken etik tutumun ne olması gerektiği hakkında temel bilgileri vermek amaçlanmakta olup bu bağlamda kendilerine öncelikle dersin tanıtımı yapılıp, hedefleri aktarılacak, ardından etik ile ahlak, din ve hukuk kuralları arasındaki ilişkilere değinilecek, genel evrensel etik kavramı ve buna dair düzenlemeler ile meslek etiği kavramı, meslek etiği türleri ve bir meslek etiği türü olarak adalet meslek etiğine değinilecektir. Ardından kamu görevlilerine yönelik etik ile ilgili düzenlemelerden bahsedilecek, kamu görevlileri etik kurulu oluşumu, görevleri ve çalışma usulleri ile tanıtılacak ve kamu görevlileri etik davranış ilkeleri açıklanacaktır. Son olarak hem kamu kesiminde hem de özel kesimde çalışan yardımcı adalet personeli için adalet meslek etiğinin gerektirdiği etik tutum açıklanacaktır.