ADA107 Hukuk Başlangıcı

Bu ders ile adalet meslek yüksekokulu öğrencilerini, meslekî eğitimlerinin başında, hukuk ve hukukla ilgili diğer temel kavramlar hakkında  ön lisans düzeyinde bilgilendirmek amaçlanmakta olup bu bağlamda öğrencilere toplumsal düzen kuralları ve bunların bir türü olarak hukuk kuralları benzerlik ve farklılıkları ile aktarılmakta, hukukun kaynakları çeşitli tasnifler (yazılı-yazılı olmayan, asli-tali kaynaklar gibi) altında verilmekte, hukukun klasik olarak kamu hukuku-özel hukuk biçimde iki temel kola ve alt dallarına ayrılması konusu ele alınmakta, hukukun yer, zaman ve anlam bakımlarından uygulanması konuları aktarılmakta ve son olarak da hukuk ile ilgili temel bazı kavramlar (hav kavramı ve türleri, hakların kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması, kişi kavramı ve çeşitleri ile ehliyet türleri, hukuki işlem kavramı ve türleri ile sorumluluk kavramı ve çeşitleri gibi) tanıtılmaktadır.