ADA109 Yargı Örgütü

Bu ders ile mezun olduklarında adalet-hukuk hizmetleri sektöründe yardımcı-ara mesleki personel olarak çalışacak öğrencilerimize yargı erkini kavram ve işlev olarak tanıtmak, Türkiye’de halen mevcut olan yargı teşkilatını aktarmak, bunu oluşturan çeşitli mahkemeler ile yargı kolları, yargıç mahkeme ve dava tarafları ile yargının temel nitelikleri ile tabi olduğu ilke ve kurallar hakkında gerekli temel bilgileri ön lisans düzeyinde vermek amaçlanmakta olup bu bağlamda önce kendilerine yargı, yargıç, mahkeme ve yargılama kavramları tanıtılacak, ardından yargı organlarının işlevi, sahip oldukları nitelikler ve yargılamaya egemen olan ilkeler aktarılacak, yargılamanın çeşitli tarafları kavramsal olarak tanıtılacak, Türk yargı teşkilatının genel görünümü ve bunu oluşturan çeşitli yargı kolları hakkında bilgi verilecek son olarak yargı örgütünün bir parçası olan icra teşkilatı hakkında bilgi verilecektir.