Bu dersin temel amacı hukuk bürolarının bir kısım mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ifa veya takip görevini üstlenen hukuk sekreterlerine bir hukuk bürosu ile ilgili mali yükümlülükler ve bunlara dair hukuk kurallarına dair genel bir nosyon kazandırmak olup, bu doğrultuda kendilerine kamu ekonomisi, kamu maliyesi ve mali hukuk kavramları tanıtılmakta, özellikle cebri kamu gelirleri başta olmak üzere çeşitli kamu gelirleri hakkında bilgi verilmekte, vergi hukukunun temel kavramları aktarılmakta ve Türk vergi sistemini oluşturan ve bir hukuk bürosunu ilgilendiren temel vergiler ve diğer mali yükümlülüklere dair bilgi verilmektedir.