Bu ders ile mezun olduklarında avukatlık ve hukuk bürolarında hukuk sekreteri olarak çalışacak öğrencilerimize mesleklerinin ifası sırasında gereksinim duyacakları yargı erki ve yargı örgütüne dair temel kavram, ilke ve kurallar hakkında gerekli temel bilgileri ön lisans düzeyinde vermek amaçlanmakta olup bu bağlamda öğrencilere yargı , yargıç, mahkeme ve yargılama kavramları, yargı organlarının işlevi , nitelikleri ve yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamanın tarafları, Türk yargı teşkilatının genel görünümü ve bunu oluşturan çeşitli yargı kolları ve İcra teşkilatı tanıtılacaktır.