Bu ders ile mezun olduklarında avukatlık ve hukuk bürolarında hukuk sekreteri olarak çalışacak öğrencilerimizi meslekî eğitimlerinin başında, hukuk ve hukukla ilgili diğer temel kavramlar hakkında  ön lisans düzeyinde bilgilendirmek amaçlanmakta olup bu bağlamda kendilerine Toplumsal Düzen Kuralları ve Hukuk, Hukukun Kolları ve Alt Dalları, Hukukun Kaynakları, Hukuk ile İlgili Temel Kavramlar ile Hukukun Uygulanması konularında ön lisans düzeyinde temel bilgiler verilecektir.