AIG103 Genel Hukuk 1

Bu ders ile mezun olduklarında CTE’ye bağlı ceza infaz kurumlarında infaz koruma memuru olarak çalışacak öğrencilerimizi meslekî eğitimlerinin başında, hukuk ve hukukla ilgili diğer temel kavramlar ile kamu hukukunun temel dalları ile bu dallara dair kavramlar hakkında  ön lisans düzeyinde bilgilendirmek amaçlanmakta olup bu bağlamda öğrencilerimize Toplumsal Düzen Kuralları ve Hukuk, Hukukun Kaynakları, Hukukun Kollara Ayrılması ve Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı ile Kamu Hukuku Alt Dalları ve bu Dallar  (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku , Ceza Hukuku) ile İlgili Temel Kavramlar hakkında önlisans düzeyinde temel bilgiler verilecektir.