Borçlar hukuku  dersinin gündelik yaşantımızdaki önemini kavratmak amacıyla; sözleşmelerin kuruluşu, iradeyi bozan haller ve borç ilişkisini sona erdiren haller dersimiz dahilindedir.