ADA 110 ÖZEL HUKUK BİLGİSİ 2

Aile hukuku kapsamında; nişanlılık, evlenme, boşanma, velayet, vesayet

Eşya Hukuku kapsamında; eşya, eşyanın tasnifi, zilyetlik, ayni haklar

Miras Hukuku kapsamında; mirasçı, miras bırakan, tereke, yasal mirasçılar