KYM 445 Plastik ve Yapay Elyaf Teknolojisi dersi plastik ve elyafı oluşturuan polimer konusunu işlemektedir. Dersin başlangıcında polimer, plastik ve elyaf gibi tanımların anlamları açıklanmaktadır. İlerleyen derslerde polimerlin yapısı, molekül kütlesi, sentezi, üretim prosesleri ve işlenmesi konuları anlatılmaktadır.