ADA 106 BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ

Bu dersin amacı büro türlerini tanımak ve büro ortamında meydana gelen iletişim sürecini kavramak, bürolarda çalışanların yönetilmesinde yönetim fonksiyonlarının katkısını kavramak ve ergonominin esaslarına bağlı bir büro yönetimini, etkin dosyalama ve arşivleme sistemlerini tesis edebilmek, çalışma ortamında zaman, stres, imaj, kriz yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaktır.

Bu kapsamda Yönetim-Yönetici-Büro Kavramı, Bürolarda İş, İletişim, Yazışma, Zaman, Stres, Kriz, İmaj Yönetimi, Ergonomi ve Basit Dosyalama Teknikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.