İPF203 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

dersin amacı, öğretmen adaylarının mesleki yaşamları boyunca karşılaşacakları durumlara ve sorunlara eğitim psikolojisinin kuramsal çerçeveleri ve ampirik verileri aracılığı ile bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamak,  psikolojik bir perspektif kazandırmaktır.