dersin amacı, öğretmen adaylarının mesleki yaşamları boyunca karşılaşacakları durumlara ve sorunlara eğitim psikolojisinin kuramsal çerçeveleri ve ampirik verileri aracılığı ile bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamak,  psikolojik bir perspektif kazandırmaktır.