Bu dersin amacı İnsana içten ve dıştan gelen uyarıcıların etkisi, kişinin yaptığı her davranışın bir sebebinin olduğu, farklı kişilik tipleri, kültür ve insan, gruplar ve grup dinamiği konularının öğrenilmesidir.

Bu bağlamda Davranış Bilimleri-İlgili Bilim Dalları, Davranış Bilimlerinde Temel Kavramlar, İhtiyaçlar ve Motivasyon Kavramı, Kişilik ve Oluşumu, Kişilik Tipleri, Kültür-Örgüt Kültürü, Örgütlerde Gruplar ve Özellikleri, Örgütlerde Çatışma ve Stres Yönetimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.