Ülkemizde maden aramacılığının nasıl yapılabileceğinin yasal yollarının öğrencilere anlatılması