Kentleşme olgusunu ve kentsel politikaları konu alan bu ders kapsamında ele alınan başlıkları şöyle sıralamak olanaklıdır: Kentlerin doğuşu ve gelişimi; kentleşme olgusu ve süreci; kentleşmenin ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel boyutları; kentsel büyüme modelleri; küreselleşmenin kentlere etkisi; yeni kentsel politikalar ve kentsel kalkınma stratejileri; Türkiye’de kentsel sorunlar; kent ve kentli hakları; konut hakkı ve konut politikası; gecekondu sorunu ve politikası; kent planlaması süreci ve uygulama araçları.