Ders hakkında bilgi: Tefsir geleneğinin dayandığı tarih ve usulün, müfessir-tefsirinin özellikleri-örnek metin sistematiğiyle uygulamalı müzakeresi.

Bu dersi alan öğrenci;

  • Önceki dönemde almış olduğu tefsir tarihi ve usulü kazanımlarını müfessir-tefsirinin özellikleri-örnek metin sistematiğiyle uygulamalı olarak kullanabilir.
  • Böylece bilginin bütünlüğü yaklaşımı çerçevesinde Tefsir İlminin İslâmî ilimler arasındaki yeri ve önemini, tefsirin kaynak ve yöntem tercihlerini tanır.
  • Tefsirin geçirdiği aşamalar ve tefsir literatürü hakkında bilgi sahibi olur.