Bu derste öğretmen adaylarının öğretim bilgi ve becerilerinin Sosyal bilgiler alanına özgün bir biçimde aktarılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında 4-7. Sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerine, öğretim programının yapılandırmacılık yaklaşımını temele alan uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlanması beklenmektedir.