Bu ders biyokimyasal reaksiyon mühendisliği alanında temel bilgilrri içermekte ve başlıca aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır. 

Biyoteknoloji; Enzimler, enzimatik tepkimelerin kinetiği; Mikroorganizmalarda biyodönüşüm kinetiği; Biyoproses sistemlerinde taşınım olayları; Biyoreaktörler

Ders, sınıfta anlatma ve ödevler şeklinde yürütülmektedir.