Dersin amacı, çevresel değerler, çevre sorunları ve çevresel bozulmalar konusuna genel bir giriş yaparak, çevre yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası politikaları incelemektir. Dersin diğer bir amacı da, çevresel politikaların kurumsal yapısının Türk kamu yönetimi sistemi bakımından irdelenmesidir. Yerel, ulusal ve uluslararası çevresel politikaların çözümlenmesi yoluyla, çevre sorunsalının siyasal, toplumsal, ekonomik, yönetsel, etik, kültürel ve teknik bileşenleri arasındaki etkileşimin ortaya koyulması hedeflenmektedir.