Derste Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntem ve teknikleri uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Her bir uygulama öğrencilerin görüşleri ve teorik bilgiler açısından analiz edilecektir. Öğrenciler kendi süreçlerini tasarlayacak ve uygulamalarını yapacaklardır. Öğrenci uygulamaları akran ve öz değerlendirme teknik ve araçları ile değerlendirilecektir.