Sosyal bilgilerin temelleri, sosyal bilgiler dersini oluşturan alt disiplinleri, toplu öğretim ilkesine dayalı ele alan bir derstir. Bu ders kapsamında Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Sosyoloji vb disiplinler incelenecektir.