İslam Felsefesinde  ahlak felsefesinin özel olanlarından biri de Ruhsal Tıp konusudur.

Bu derste, klasik ahlak kitaplarımız esas alınarak, erdem erdemsizlik,ölüm korkusu kıskançlık kibir ,değersizlik,

cimrilik başta olmak üzere ruhsal sorunlarımızın 

İbn Miskeveyh,N.Tusi,C.Devvani,Kınalızade Ali Efendi gibi  gibi filozoflarımızın eserlerinden örnekle işlenecektir.

Aristo,Galen ,Hipokrat  ve Platon a değinilecektir.