600712711011 ÇOCUK VE GENÇLİK MÜZELERİ

Çocuk müzelerinin kuruluş amaçları ve müzecilik yaklaşımlarından hareketle dünyadaki farklı türdeki çocuk müzeleri, bilim, teknoloji ve keşif merkezleriyle "çocuk ve çocukluk" temalı müzelerin gelişim evreleri, amaç, kapsam, içerik, koleksiyon özelliği, sergi tasarımı, eğitim ve toplumsal işlev örneklerini ele almanın amaçlandığı bu derste,

Sırasıyla paylaşılacak genel içerik: Çağdaş müze kavramının tartışılması, çocuk müzesi kavramına giriş, tarihçe, ilk örnekler ve özelliklerinin incelenmesi, ABD'deki öncü çocuk müzelerinin felsefelerine ve sergi örneklerine genel bakış, Avrupa'daki öncü çocuk müzelerine genel bakış, Dünya Çocuk Müzeleri Birliği ve Hands-on Europe kuruluşlarının genel özellikleri ve içeriklerinin incelenmesi, çocuk sanatları müzesi, bilim ve teknoloji merkezi, çocukluk müzesi, oyuncak müzesi, dijital oyun müzesi, eğitim müzesi gibi çocuk temalı müzelere genel bakış, çocuk müzelerinde çağdaş müzecilik yaklaşımı (dünya örneklerinin sunumu), öğrenci müze sunumlarının yapılması, diğer ülkelerden çocuk müzesi örneklerinin sunulması, çocuk müzesi oluşturma çalıştayı ve grup çalışmalarının yapılması ve sunumu, çocukluk müzesi poster sunumlarının yapılması ve genel değerlendirme.

Eğitimci: Ceren Karadeniz