Müze Deneyimi 41005033

Bu dersin amacı her dönem belirlenecek en az üç Ankara Müzesi'nin (2018 bahar dönemi müzeleri örnek: Etnografya Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, PTT Pul Müzesi) koleksiyon ve ziyaretçi kitlesinden hareketle ilgili müze için  eğitim materyali geliştirmektir. 

Eğitimci: Ceren Karadeniz