Derste enzimler, önemi ve kullanımı hakkında bilgi verilmekte; enzim kinetiği ve inhibisyon kinetiği incelenmektedir. Enzim üretim ve saflaştırma yöntemleri anlatıldıktan sonra enzimatik tepkimelerin gerçekleştirildiği reaktörlerin tasarım denklemleri çıkarılmaktadır.