Dersin amacı, ebeliğin temel kavramları, kavramlar arasındaki bağlantılar, bireysel bakımda temel uygulamaların ilke ve yöntemleri hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Ebelik mesleğinin tarihsel gelişimi, ebeliğin rolleri, görev alanları, bakımın temel kavramları, stresle başa çıkma, temel insan gereksinimleri, bakım modelleri, psikososyal kavramlar, günlük yaşam aktiviteleri, sağlık bakım sistemi, sağlık ekibi ve ebenin rolleri, ebelikte etik, bakım süreci konularını kapsamaktadır.