Bu ders dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak kamu kaynaklarının tahsisindeki en önemli araç olan bütçe konusunu ele almaktadır. Ülkemizdeki bütçe sistemi odaklı olmak üzere kamu mali yönetim sistemi hakkında öğrenme ve anlama düzeyinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Bu ders kamu kaynaklarının tahsisindeki en önemli araç olan bütçe konusunu ele almaktadır. Ders kaynak tahsisinin ekonomi politiği, bütçenin tarihçesi ve bütçe hakkı meselesi ile hukuki bir belge olarak bütçenin niteliği, bütçe sistemleri ve bütçe süreçlerini incelemektedir. Bütçenin teorik çerçevesi ile birlikte Türkiye’de uygulanmakta olan plan, program ve bütçe süreci makro ve kurumsal seviyelerde değerlendirilmektedir. 5018 sayılı yasa değişen kamu mali yönetim sisteminin getirdikleri, mali saydamlık, stratejik planlama ve performansa dayalı bütçeleme konusu uygulamalı örnekler ve ödevler ekseninde işlenmektedir. Bütçe sistematiği içinde sosyal programlar temelinde eğitim, sağlık ve sosyal koruma programları ve bütçe harcamaları da kamusal müdahale konusu olmaları ve karşılaştırmalı bir çerçevede Türkiye’deki mevcut durumda ele alınmaktadır. Ders kapsamında bütçe açıkları, borç yönetimi ve kamu finansmanı konuları da işlenmektedir.