Materials for energy systems and applications, overview of key theories and technologies for materials relevant to energy systems and applications, semiconductors, PV cells, Li-ion batteries, fuel cells, capacitors, thermoelectrics,  membranes, catalysts, adsorbents and coal technology.

Enerji sistemleri ve uygulamaları için gerekli malzemeler, bu malzemeler ile ilgili önemli teori ve teknolojilere genel bakış, yarıiletkenler, güneş pilleri, Li-iyon piller, yakıt hücreleri, kapasitörler, termoelektrik malzeme, membranlar, katalizörler, adsorbanlar ve kömür.