Dersin Amacı Kültür kavramının tanımını ve içeriğini öğreterek, toplumsal kültür öğeleri ile, bunlara özgü sportif yaşam biçimlerini karşılaştırmak.
Dersin İçeriği Kültür tanımı, kültür öğeleri, kültür çeşitliliği, kültür ve spor ilişkisi.
Ders Öğrenme Kazanımları 1) Genel Kültür Kavramlarını öğrenir
2) Kültürel Farklılıkları Öğrenir
3) Kültür ve Spor İlişkisini Öğrenir ve Uygular
4) Küreselleşme Sürecinde Kültürel Farklılıkları Spora Uygulamayı Öğrenir
5) Kültür çeşitliliği, organizasyonlar ve sportif etkileri öğrenir, yorumlar ve uygular.