Dersin Amacı Örgüt kimliğini kazandıran ve örgüt çalışanlarının davranışlarını etkileyen özelliklerin incelenmesidir.
Dersin İçeriği örgüt iklimi kavramı, örgüt ikliminin önemi, örgüt ikliminin boyutları, sağlıklı bir örgüt ikliminde bulunan özellikler
Ders Öğrenme Kazanımları 1) Örgüt ve Yönetim İlişkisini açıklar
2) Örgütün çeşitli boyutlarını yorumlar
3) Örgütte verimlilik, Çatışma kavramlarını bilir.
4) Örgütsel İklim ve Türlerini bilir.
5) Örgütsel İklim ve Kültür ilşikisini açıklar.
6) Örgütsel İklim, İş Doyumu ve Güdülenme kavramlarını açıklar
7) Örgütsel İklimin Boyutlarını açıklar
8) Örgüt İklimi ve Liderlik ilişksini yorumlar.
9) Kamu Yönetiminde Örgüt İklimini açıklar.
10) Özel Sektörde Örgüt İklimini açıklar.
11) Spor Örgütlerinde Örgüt ikliminin önemini açıklar.
12) Örgüt İklimi ile ilgili yapılan araştırmalarları yorumlar.