Amacı Felsefenin sorunlarını, spor felsefesinin ana hatlarını incelemek, sporu, oyunu ve eski medeniyetlerdeki yerini tartışmak, olimpiyat oyunlarının kronolojik sırayla yapısal gelişmelerini ve yaşanan sorunlarını analiz etmektir.
İçeriği Felsefenin sorunlarını, spor felsefesinin ana hatlarını açıklayabilme, oyunu, sporu ve eski medeniyetlerdeki yerini tartışabilme, olimpiyat oyunlarındaki gelişmeleri ve olayları kronolojik sırayla analiz edebilecektir.
1 Felsefenin sorunlarını açıklar
2 Spor felsefesinin ana hatlarını irdeler
3 Felsefe ile spor felsefesi arasındaki ilişkiyi tartışır
4 Olimpizmi ve olimpik ruhu anlar, tanımlar
5 Antik olimpiyat oyunlarının yapısını irdeler
6 Modern olimpiyat oyunlarının her birini sırasıyla analiz eder