ÖEZ 106 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek

Bu derste öğrencilerin öğrenme güçlüklerini, nedenlerini, tanılanma ölçütlerini ve değerlendirme sürecini, erken çocukluk ve okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü gösteren çocukların özelliklerini, ilköğretim yıllarında öğrenme güçlüğü gösteren öğrencilerin okuma, yazma, matematik ve sosyal beceri problemlerini ve bu problemlere yönelik geliştirilmiş müdahale programlarını tanımlayabilmeleri ile özel yetenek tanımlarını, kuramsal yaklaşımları, özel yetenekli öğrencilerin özelliklerini, gelişimlerini, tanılama süreçlerini ve eğitim programlarını ve stratejilerini tanımlayabilmeleri amaçlanmaktadır.


Eğitimci: Cevriye Ergül