Bu derste, Spor Yöneticiliği meslek alanında görev yapacak olan yönetici adaylarına, Hizmet içi eğitimle ilgili tanım ve kavramları bilmesi, hizmet içi eğitimin önemine ilişkin farkındalık yaratılarak, gerekliliğinin kavranması, hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanarak,  programların hazırlanmasına yönelik yöntemlerin bilinmesi ve  uygulama yapabilecek duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Dersin amacı, spor yöneticiliği eğitimi alan öğrencilerin çalışma alanlarına ilişkin olarak kurumlarda Hizmet içi eğitim programları hazırlayabilmesi ve böylece kurumsal verimliliğin gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. Kapsamı ise spor yöneticiliği meslek alanlarının tümünü kapsamakta olup, spor kurum ve kuruluşlarında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve verimliliğin arttırılmasına yöneliktir.  Dolayısıyla ders, Program Geliştirme, Spor Yönetimi ve Organizasyon ile Spor Yönetimi ve Yönetim Bilimlerine ilişkin diğer derslerle bağlantılı ve ilişkilidir.