İş ve sosyal güvenlik hukukunun temel kavram ve bilgilerini tanıtmak ve sağlamak, söz konusu kavram ve bilgileri değerlendirme, yorum yapabilme yetkinliği kazandırmak, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki yasal mevzuatı aktararak yeni yayınları takip etme becerisi vermek dersin temel amacıdır.