Türk spor teşkilatını oluşturan kurum ve kuruluşlar, Türkiye'nin yönetim yapısını oluşturan ana ve yardımcı hizmet birimlerinin yapı ve işleyişi içerisinde Türk spor teşkilatının yapı ve işleyişinin değerlendirilmesi, Türk spor teşkilatının Türk sporunun gelişimi içindeki yeri ve önemi.