Ayırma işlemlerinin dayandığı prensipler ve faz dengesi kavramının anlatıldığı ders kapsamında kimya mühendisliğinde yaygın kullanımı söz konusu olan ayırma işlemlerinden  Damıtma, Sıvı-sıvı ekstraksiyonu, Katı-sıvı ekstraksiyonu, Nemlendirme ve Kurutma işlemlerini kapsamaktadır. Ayırma işlemlerinin her biri için farklı işletim türlerine göre kütle korunum denklemleri, faz eğrileri ve ayırma ünitesi tasarım eşitlikleri çözülerek, işletim parametrelerinin belirlenmesiyle ayırma ünitesi tasarımı gerçekleştirilir.