AHE 108 Kişilerarası İletişim ve Yardım Becerileri

Ders öğrencinin kendisini ve çevresini tanımasını, problem çözme becerisi kazanmasını,hasta ile sorumluluklarını etkin olarak kullanabilmesini, iletişim sürecinde hasta birey yararına yardım edici iletişimi kolaylaştıran yaklaşımları, güçlük yaratan hasta davranışları karşısında uygun iletişim becerileri kazanabilmesini,duygusal zekasını geliştirebilmesini amaçlar.

  DERSİN HEDEFLERİ

İletişime ilişkin temel kavramları, kişiliği etkileyen faktörleri kavrama

Kendini ve başkalarını tanımanın önemini kavrama

İletişim sürecinde ebe ve hemşire tarafından sorumlulukları etkin şekilde kullanma

Olumlu düşünmenin ve empatik iletişimin önemini kavrama

Hasta yararına yardım amaçlı ilişki kurma becerisini geliştirme

İletişimde güçlük yaratan hasta davranışları karşısında uygun iletişim becerilerini uygulama (Terapötik teknikler, cesaretlendirme, empati, vb.)

Kişilerarası iletişimde karşılaşılabilecek sorun sorunları çözmek için temel becerileri kazandırma