Anayasal vergilendirme ilkeleri, vergi ödevi, yorum teknikleri, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun doğması ve sona ermesi, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları ile vergi suç ve cezaları bu dersin konusunu oluşturur.