Bu dersin amacı, herhangi bir problemin çözümü için gerekli ilke ve evreleri kavrayarak algoritmik düşünce tarzını benimseyebilmektir. Sahip olunun bu algoritmik düşünce tarzı ile problemler için geliştirilen çözümleri, gerektiğinde temel programlama yapılarını kullanarak akış diyagramları üzerinde gösterebilmek ve öğretim için kullanılan programlama dili üzerinde kodlayabilmektir.