Ders öğrencinin kendisini ve çevresini tanımasını, girişkenlik davranışları,  problem çözme becerisi kazanmasını, duygusal zekasını geliştirebilmesini, hasta ile sorumluluklarını etkin olarak kullanabilmesini, sosyal ve mesleki iletişimde iletişimi kolaylaştıran yaklaşımları uygulayabilmesini, amaçlar.

 DERSİN HEDEFLERİ

 İletişime ilişkin temel kavramları, kişiliği etkileyen faktörleri kavrama

Kendini ve başkalarını tanımanın önemini kavrama

İletişim sürecinde ebe ve hemşire tarafından sorumlulukları etkin şekilde kullanma

Olumlu düşünmenin ve empatik iletişimin önemini kavrama

Hasta yararına yardım amaçlı ilişki kurma becerisini geliştirme

İletişimde güçlük yaratan hasta davranışları karşısında uygun iletişim becerilerini uygulama (Terapötik teknikler, cesaretlendirme, empati, vb.)

Kişilerarası iletişimde karşılaşılabilecek sorun sorunları çözmek için temel becerileri kazandırma