Temel akışkanlar mekaniği uygulamaları (Bernoulli denklemi uygulamaları, çeşitli elemanlarda sürtünme kayıplarının hesaplanması, akış ölçerlerde hız ve basınç değişimlerinin belirlenmesi vb.), Temel ısı aktarım uygulamaları (Farklı ısı değiştiricilerde ısı aktarm katsayısı vb bilgilerin hesaplanması, Farklı aktarım mekanizmalarının (kondüksiyon, doğal ve zorlanmış konveksiyon, radyasyon vb. incelenmesi)