Bu derste, İşletmenin tanım ve temel kavramlarından hareketle spor tesislerinin kurulması ve işletilmesindeki verimlilik ve etkinliğin yönetim bilimi açısından incelenerek, Türkiye’de spor tesislerini planlama ve işletmesinin güncel sorunlarının tartışılması amaçlanmaktadır. Dersin kapsamı içerisinde, sporun farklı bir çalışma alanı olan spor tesislerinin yönetim ve işletme bilimleri açısından ve verimlilik esası çerçevesinde planlanarak işletilmesi yer almaktadır. Öğretim hedefi, Spor Yöneticiliği mesleğine hazırlanan öğrencilere, spor tesislerinin planlama ve işletmeciliği uygulamasında karşılaşacakları sorunlara bilimsel yönetim ve işletmecilik anlayışı çerçevesinde çok yönlü bakabilmeyi, olayları bütün boyutlarıyla değerlendirerek, verimlilik esası doğrultusunda edindiği bilgileri, sportif ortamda Türk sporunun geliştirilmesi yönünde değerlendirebilmeyi öğretebilmektir.