Bu derste, Spor Yöneticiliği meslek alanında görev yapacak olan yönetici adaylarının, Program Geliştirme ile ilgili tanım ve kavramları bilmesi, program geliştirmenin önemine ilişkin farkındalık yaratılarak, gerekliliğinin kavranması, eğitim programlarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin başlıca yaklaşımlarının öğretimi, program geliştirme yaklaşımlarının beden eğitimi ve spor alanındaki görünümüne ilişkin uygulamalar ile spor kurum ve kuruluşlarının geliştirilmesine yönelik programların hazırlanma ve geliştirilmesine ilişkin yöntemlerin bilinmesi ve  uygulama yapabilecek duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, spor kurum ve kuruluşlarında karşılaşılan sorunların giderilmesi, kurumsal gelişim ve verimliliğin arttırılmasına yönelik, programların hazırlanma ve geliştirilmesi ile ilgili ilke ve yöntemler incelenecektir. Öğretim hedefi, spor yöneticiliği mesleğine hazırlanan öğrencilere, çalışacakları alanlarda karşılaşacakları sorunların giderilmesi ile alanındaki çağdaş gelişme ve ilerlemeleri kurumuna yansıtabilecek önlemleri alma noktasında, eğitim programı hazırlama ve geliştirme bilgi ve becerisini öğretebilmektir.