Türk Vergi Sisteminin inceleneceği bu derste gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergiler ayrıntılı biçimde öğrenilecektir.