Sağlık ve Egzersiz

DERSİN AMACI:Sağlığın korunmasında ve çeşitli hastalıkların korunma ve tedavisinde kullanılan bir yöntem olarak egzersizin tanımlanması ve tarihsel süreç içinde değerlendirilmesi.

DERSİN HEDEFLERİ:

BİLGİ:Sağlığın tanımlanması,önemi,tarihsel süreçte sağlığa bakış açısı,egzersiz ve sağlık ilişkisi,sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde kullanılan egzersiz yöntemlerinin tanımlanması,belirlenmesi ve öğrencinin bu konularda bilgi sahibi olması.

BECERİ:Bu dersin beceri kazandırma hedefi yoktur.

TUTUM: Sağlığın tanımlanması önemi tarihsel süreçte sağlığa bakış açısı,egzersiz sağlık ilişkisi,sağlığın korunma ve geliştirilmesinde kullanılan egzersiz yöntemlerinin tanımlanması,belirlenmesi ve öğrencinin bu konularda yaşam tarzı ile örnek oluşturması.

Eğitimci: GÜLFEM ERSÖZ